GR | EN | RU
Συνεργατικές Αρχές και Αξίες
X
E-mail αποστολέα:
E-mail παραλήπτη:

H δήλωση που αφορά τη συνεργατική ταυτότητα των συνεργατικών εταιρειών υιοθετήθηκε στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης που έγινε το 1995 στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνει τον ορισμό της συνεργατικής εταιρείας, της συνεργατικές Αξίες και τις Συνεργατικές Αρχές.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνεργατική Εταιρεία είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μίας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες:

  • · της αυτοβοήθειας,
  • · της αυτοευθύνης,
  • · της δημοκρατίας,
  • · της ισότητας,
  • · της δικαιοσύνης,
  • · της αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τη συνεργατική παράδοση, τα μέλη των συνεργατικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες:

  • · της εντιμότητας,
  • · της ειλικρίνειας,
  • · της κοινωνικής ευθύνης,
  • · της μέριμνας για τους άλλους.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν με προθυμία τις ευθύνες των μελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρί­σεις.

2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δημοκρατικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους τα οποία συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι, είναι υπόλογοι στα μέλη. Πρωτίστως τα μέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα μέλος, μία ψήφος) και παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωμέ­νες με δημοκρατικό τρόπο.

3. Οικονομική συμμετοχή των μελών

Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του με δημοκρατικό τρόπο. Τουλάχιστο μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία της συνεργατικής εταιρείας. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημί­ωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν και αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκο­πούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους, πιθανόν με τη δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφελημά­των στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές που είχαν με τη συνεργατική εταιρεία και για προώ­θηση άλλων δραστηριοτήτων, που εγκρίνονται από τα μέλη.

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι αυτόνομες, αυτοβοηθούμενες οργανώσεις, ελεγχόμενες από τα μέλη τους. Εάν θα συνάψουν συμφωνίες με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το κάνουν με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο, που ασκείται από τα μέλη και διατηρούν τη συνεργατική αυτονομία τους.

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση

Οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους αιρε­τούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενημερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για τη φύση του συνεργατισμού και τα ωφελήματα που προσφέρει.

6. Συνεργασία μεταξύ συνεργατικών εταιρειών

Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυ­ναμώνουν το συνεργατικό κίνημα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθ­νικό και διεθνές επίπεδο.

7. Κοινωνικό ενδιαφέρον

Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη των κοινωνιών τους εφαρμόζον­τας πολιτικές που αποφασίζονται από τα μέλη τους.