Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας και να ζητήσετε επανέκδοση κωδικού πρόσβασης για να σας επιτραπεί ξανά η είσοδος στην εν λόγω εφαρμογή. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε σε ένα από τα καταστήματα μας μαζί με την πολιτική σας ταυτότητα ή την άδεια οδήγησης σας, που θα χρησιμοποιηθούν για επιβεβαίωση των στοιχείων σας. Τέλος, θα χρειαστεί να υπογράψετε το έντυπο παραλαβής νέου κωδικού πρόσβασης.
Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας και να ζητήσετε επανεκτύπωσή του για να σας επιτραπεί ξανά η είσοδος στην εν λόγω εφαρμογή. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο κατάστημα μαζί με την πολιτική σας ταυτότητα ή την άδεια οδήγησης σας, για επιβεβαίωση της ταυτότητας του συνδρομητή σας.
Εάν έχετε εκτελέσει τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στην εφαρμογή, κατά την καταχώρηση του κωδικού μίας χρήσης, θα πρέπει να ζητήσετε να σας σταλεί ένας νέος κωδικός μέσω SMS.
Εάν εκτελεστούν τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στην υπηρεσία Mobile Banking μέσω της εφαρμογής COOP Mobile, κατά την καταχώρηση του κωδικού μίας χρήσης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:
Βήμα 1ο
Εμφανίζεται το μήνυμα "Εξουσιοδότηση πρόσβασης". Επιλέξτε το σύνδεσμο "Να λάβετε κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS".
Βήμα 2ο
Ακολούθως εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν είστε έτοιμοι να λάβετε τον κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS στο κινητό σας. Επιλέξτε "ΟΚ".
Βήμα 3ο
Ο εξαψήφιος κωδικός μίας χρήσης θα σταλεί με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας στο Internet Banking. Καταχωρήστε τον νέο κωδικό μίας χρήσης και επιλέξτε "Επικύρωση".
Βήμα 4ο
Στη συνέχεια καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στο συνδρομητή i-banking και επιλέξτε "Επικύρωση". Η είσοδός σας στην εφαρμογή έχει πραγματοποιηθεί και θα δείτε το μενού γρήγορων επιλογών για Τραπεζικές συναλλαγές.
Εάν έχετε μπλοκάρει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει είτε να ζητήσετε ξανά κωδικό μίας χρήσης μέσω SMS είτε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να παραλάβετε νέο κωδικό πρόσβασης.
Εάν εκτελεστούν τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στην υπηρεσία Mobile Banking μέσω της εφαρμογής COOP Mobile, κατά την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να ακολουθήσετε μία από τις πιο κάτω επιλογές:
Επιλογή Α
Βήμα 1ο
Εμφανίζεται το μήνυμα "Μπλοκαρισμένος λογαριασμός". Επιλέξτε τον σύνδεσμο "Να λάβετε κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS".
Βήμα 2ο
Ακολούθως εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν είστε έτοιμοι να λάβετε τον κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS στο κινητό σας. Επιλέξτε "ΟΚ".
Βήμα 3ο
Ο εξαψήφιος κωδικός μιας χρήσης θα σταλεί με SMS στον αριθμό κινητού που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας στο Internet Banking. Καταχωρήστε τον νέο κωδικό μιας χρήσης και επιλέξτε "Επικύρωση".
Βήμα 4ο
Στη συνέχεια καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στον συνδρομητή i-banking και επιλέξτε "Επικύρωση". Η είσοδος στην εφαρμογή έχει πραγματοποιηθεί και θα δείτε το μενού γρήγορων επιλογών για Τραπεζικές συναλλαγές.

Επιλογή Β
Αν δεν θέλετε να παραλάβετε κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας και να ζητήσετε επανέκδοση κωδικού πρόσβασης για να σας επιτραπεί η είσοδος στην εν λόγω υπηρεσία. Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο κατάστημα μαζί με την ταυτότητά σας ή την άδεια οδηγού σας για επιβεβαίωση της ταυτότητας του Συνδρομητή σας. Θα υπογράψετε το έντυπο παραλαβής νέου κωδικού πρόσβασης και θα παραλάβετε το νέο σας κωδικό.
Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα, για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Mobile Application στην κινητή σας συσκευή:
 1. Μεταβείτε στο μενού του τηλεφώνου σας.
 2. Σε Android συσκευή ανοίξτε την εφαρμογή Google play store Σε iOS συσκευή ανοίξτε την εφαρμογή App store και αναζητήστε το Coop Mobile.
  Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω συνδέσμους.
 3. Όταν εμφανιστεί η σελίδα του COOP Mobile, επιλέξτε "Εγκατάσταση".
 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε την ενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας σας. Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στη κινητή σας συσκευή.
 5. Επιλέξτε "Άνοιγμα" ή επιλέξτε το εικονίδιο COOP Mobile στην οθόνη της κινητής σας συσκευής για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Mobile Application στην iOS συσκευή σας, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Μεταβείτε στο μενού του τηλεφώνου σας.
 2. Επιλέξτε App store.
 3. Αναζητήστε το COOP Mobile application.
 4. Όταν εμφανιστεί, επιλέξτε "απόκτηση" (get) και μετά "εγκατάσταση" (install).
 5. Καταχωρήστε το συνθηματικό σας.
 6. Επιλέξτε "αποδοχή" για να ενεργοποιηθούν τα δεδομένα τοποθεσίας σας.
 7. Τέλος επιλέξτε "άνοιγμα" για να ανοίξει η εφαρμογή του Mobile Application.
Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Mobile Application στην Android συσκευή σας, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Μεταβείτε στο μενού του τηλεφώνου σας.
 2. Επιλέξτε το Google play store.
 3. Αναζητήστε το COOP Mobile application.
 4. Όταν εμφανιστεί, επιλέξτε "εγκατάσταση".
 5. Τέλος επιλέξτε "άνοιγμα" για να ανοίξει η εφαρμογή του Mobile Application.
Για πρόσβαση στο COOP Mobile, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:
Για να βρείτε την έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
 1. Για κινητές συσκευές τύπου Android, επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις" και ακολούθως τις "Πληροφορίες συσκευής" όπου θα δείτε το version του κινητού ή του tablet σας στην κατηγορία "Έκδοση Android".
 2. Για κινητές συσκευές τύπου iOS, επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις" και ακολούθως τις "Γενικές πληροφορίες", κάτω από το "Σχετικά με" θα δείτε την έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας.

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Για να βρείτε την έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
Βήμα 1ο
Επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις".
Βήμα 2ο
Επιλέξτε "Γενικά" και ακολούθως "Πληροφορίες".
Η έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας είναι διαθέσιμη στην κατηγορία "Έκδοση".
Για να βρείτε την έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
Βήμα 1ο
Επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις".
Βήμα 2ο
Επιλέξτε "Πληροφορίες συσκευής" και ακολούθως "πληροφορίες λογισμικού".
Η έκδοση λειτουργικού συστήματος του κινητού ή του tablet σας είναι διαθέσιμη στην κατηγορία "Έκδοση Android".
Για να ελέγξετε ότι είστε συνδεδεμένος με το διαδίκτυο, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει σύνδεση είτε μέσω WIFΙ ή μέσω 3G (mobile data, δεδομένα κινητής συσκευής).

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε μέσω πακέτου δεδομένων ενός παροχέα κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασφαλούς δικτύου Wi-Fi. Για να ελέγξετε εάν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Σύνδεση Wi-Fi".
 2. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σύνδεσης σε Wi-Fi στην κινητή σας συσκευή.
 3. Εάν είστε σε χώρο στον οποίο υπάρχει ασφαλές δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη η σχετική λειτουργία στη συσκευή σας, σύρεται προς τα δεξιά για να ενεργοποιηθεί. Ακολούθως, επιλέξτε το ασφαλές δίκτυο και καταχωρήστε τον κωδικό ασφαλείας του για να συνδεθείτε.
  Εναλλακτικά, εάν είστε σε χώρο στον οποίο δεν υπάρχει ασφαλές δίκτυο Wi-Fi θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δεδομένων κινητού 3G/4G. Επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Δεδομένα Κινητής τηλεφωνίας". Σύρετε προς τα δεξιά για να ενεργοποιηθούν.
 4. Ελέγξτε ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής περιήγησης στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, κάντε αναζήτηση για την ιστοσελίδα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (www.ccb.coop), εάν η αναζήτηση σας επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα τότε είστε συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Εάν η αναζήτηση σας δεν επιστρέψει αποτελέσματα ή δείτε κάποιο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της συσκευής σας τότε περιμένετε κάποια λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3.
 5. Εάν παρόλα αυτά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να ενωθείτε στο διαδίκτυο τότε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε μέσω πακέτου δεδομένων ενός παροχέα κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασφαλούς δικτύου Wi-Fi. Για να ελέγξετε εάν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Στην οθόνη της κινητής σας συσκευής, σύρεται προς τα κάτω για να δείτε το εικονίδιο σύνδεσης στο Wi-Fi.
 2. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σύνδεσης σε Wi-Fi στην κινητή σας συσκευή.
 3. Εάν είστε σε χώρο στον οποίο υπάρχει ασφαλές δίκτυο Wi-Fi, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη η σχετική λειτουργία στη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το σχετικό εικονίδιο για να δείτε τη σελίδα ενεργοποίησης Wi-Fi. Ακολούθως, σύρετε δεξιά για να ενεργοποιήσετε την εν λόγω λειτουργία, από τη λίστα που θα εμφανιστεί επιλέξτε το ασφαλές δίκτυο και καταχωρήστε τον κωδικό ασφαλείας του για να συνδεθείτε. Εναλλακτικά, εάν είστε σε χώρο στον οποίο δεν υπάρχει ασφαλές δίκτυο Wi-Fi θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δεδομένων κινητού 3G/4G. Επισκεφτείτε τις "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε "Συνδέσεις". Επιλέξτε "Χρήση δεδομένων" και στην κατηγορία "Δεδομένα κινητής" σύρετε προς τα δεξιά για να ενεργοποιηθούν.
 4. Ελέγξτε ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής περιήγησης στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, κάντε αναζήτηση για την ιστοσελίδα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (www.ccb.coop), εάν η αναζήτηση σας επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα τότε είστε συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Εάν η αναζήτηση σας δεν επιστρέψει αποτελέσματα ή δείτε κάποιο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της συσκευής σας τότε περιμένετε κάποια λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 1 - 3.
 5. Εάν παρόλα αυτά για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να ενωθείτε στο διαδίκτυο τότε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
Το μήνυμα ότι είστε εκτός δικτύου σημαίνει, είτε ότι δεν είστε συνδεδεμένος με το διαδίκτυο είτε ότι τα συστήματά μας βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Για να ελέγξετε αν είστε συνδεδεμένος με το διαδίκτυο ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ.
Συνδεθείτε με την υπηρεσία Mobile Banking επιλέγοντας "Σύνδεση" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής COOP Mobile. Σιγουρευτείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή COOP Mobile εδώ.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:
 1. Είστε κάτοχος κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας με λειτουργικά συστήματα Apple iOS ή Android
 2. Είστε συνδρομητής της υπηρεσίας i-banking
 3. Έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή COOP Mobile και επιλέξτε "Είσοδος".
 2. Kαταχωρήστε τον αριθμό συνδρομητή σας (subscriber ID) και μετά πατήστε «Submit”.
 3. Εμφανίζεται μία νέα οθόνη όπου θα πρέπει να πατήστε "ΟΚ" για να λάβετε τον κωδικό μιας χρήσης μέσω SMS, στο κινητό τηλέφωνο που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας.
 4. Καταχωρήστε τον κωδικό μιας χρήσης στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής και πατήστε επικύρωση.
 5. Καταχωρήστε τον μυστικό κωδικό πρόσβασης για να ολοκληρώσετε την διαδικασία σύνδεσής σας με την υπηρεσία Mobile Banking.
Για να μπορέσετε να δείτε τα καταστήματα και ΑΤΜ που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από εσάς θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας της συσκευής σας. Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

Για κινητές συσκευές τύπου iOS

Για κινητές συσκευές τύπου Android

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Την πρώτη φορά που θα θελήσετε να δείτε τον ανιχνευτή Καταστημάτων/ΑΤΜ η εφαρμογή θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας θα ζητήσει την άδειά σας. Επιλέξτε "Να επιτρέπεται" ή "Allow" στο σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Αν κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή, την πρώτη φορά δεν επιλέξατε να σας επιτραπεί η είσοδος, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε εσείς την υπηρεσία τοποθεσίας σας ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:
 1. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Επιλέξτε "Απόρρητο" και μετά "Υπηρεσίες τοποθεσίας" (Location Services).
 3. Πατήστε τον διακόπτη, επάνω και δεξιά στην οθόνη σας, για να ενεργοποιήσετε την τοποθεσία σας.
 4. Ακολούθως, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την εφαρμογή.
 5. Επιλέξτε την εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας κατά την χρήση της εφαρμογής.
Για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας, πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας.
 2. Επιλέξτε την ενότητα "Διαχειριστής εφαρμογών"
 3. Στη λίστα εφαρμογών που εμφανίζεται επιλέξτε την εφαρμογή "COOP Mobile"
 4. Επιλέξτε "Άδειες"
 5. Δίπλα από την υπηρεσία "Τοποθεσία" σύρετε δεξιά για να ενεργοποιηθεί
 6. Όταν ολοκληρώσετε την πιο πάνω διαδικασία, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη του κινητού σας και ενεργοποιήστε την υπηρεσία "Τοποθεσία" (Locator)
Όταν έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας της κινητής σας συσκευής, θα μπορείτε να δείτε τα καταστήματα και ΑΤΜ που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από εσάς. Εάν για παράδειγμα οι υπηρεσίες τοποθεσίας σας είναι ενεργοποιημένες και εσείς είστε στην Πάφο, επιλέγοντας Καταστήματα / ΑΤΜ μέσω της εφαρμογής θα εμφανιστεί ο χάρτης με εσάς στο κέντρο και όλα τα σημεία που βρίσκονται γύρω σας.
Εάν έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας αλλά συνεχίζετε και παίρνετε μήνυμα ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας σας είναι απενεργοποιημένες τότε θα πρέπει να επαναφέρετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας.

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Εάν έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας αλλά συνεχίζετε και παίρνετε μήνυμα ότι οι υπηρεσίες τοποθεσίας σας είναι απενεργοποιημένες τότε θα πρέπει να επαναφέρετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας. Για να επαναφέρετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας σας ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία:
 1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις".
 2. Ακολούθως επιλέξτε την ενότητα "Γενικά".
 3. Επιλέξτε "Επαναφορά" και ακολούθως "Επαναφορά τοποθεσίας και απορρήτου"
 4. Καταχωρήστε τον μυστικό κωδικό που αντιστοιχεί στο λογαριασμό που διατηρείται με την εταιρεία Apple σας και πατήστε "Επαναφορά".
 5. Ανοίξτε την εφαρμογή COOP Mobile.
 6. Στην αρχική οθόνη επιλέξτε "Kατάστημα/ΑΤΜ".
 7. Όταν θα ανοίξει η οθόνη του ανιχνευτή, θα δείτε ένα μήνυμα που θα σας ζητά πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας σας. Επιλέξτε "Να επιτρέπεται".
 8. Στο επόμενο μήνυμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας επιλέξτε "ΟΚ".
Παρακαλώ ακολουθήστε τα βήματα της ερώτησης 11.
Για να μπορέσετε να αποθηκεύεστε απόδειξη της πράξης που έχετε διεκπεραιώσει μέσω της εφαρμογής COOP Mobile μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο της αντίστοιχης οθόνης της εφαρμογής (δείτε εδώ). Ακολούθως, θα μπορείτε να βρείτε το στιγμιότυπο οθόνης ανάμεσα στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στην κινητή σας συσκευή.
Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από την οθόνη και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στο πάνω μέρος των συσκευών τύπου iOS ενώ βρίσκεται στο δεξί μέρος των συσκευών τύπου Android. Ακολούθως απελευθερώστε και το στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) είναι διαθέσιμο στο άλμπουμ του κινητού σας.
Εναλλακτικά, για κινητές συσκευές τύπου Android, μπορείτε να σύρετε την οθόνη της συσκευής σας από τα δεξιά στα αριστερά με το πλάι της παλάμης σας.

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από την οθόνη.
 2. Ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πάνω μέρος της συσκευής σας.
 3. Απελευθερώστε και το στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) είναι διαθέσιμο σας είναι διαθέσιμο στο άλμπουμ του κινητού σας.
Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω από την οθόνη.
 2. Ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πάνω μέρος της συσκευής σας.
 3. Απελευθερώστε και το στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) σας είναι διαθέσιμο στο άλμπουμ του κινητού σας.
Εναλλακτικά, για κινητές συσκευές τύπου Android, μπορείτε να σύρετε την οθόνη της συσκευής σας από τα δεξιά στα αριστερά με το πλάι της παλάμης σας.
H Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα δεν υποβάλλει τις οποιεσδήποτε χρεώσεις για το κατέβασμα, την εγκατάσταση ή τη χρήση της εφαρμογής COOP Mobile.
Οι πιο κάτω χρεώσεις μπορεί να προκύψουν:
 1. Επιβάρυνση προς το χρήστη ανάλογα με την πράξη που εκτελείται. Για παράδειγμα, υπάρχει επιβάρυνση για την εκτέλεση μεταφορών SEPA σε Κύπρο και εξωτερικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους & Προϋποθέσεις i-banking.
 2. Χρεώσεις από τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας. Οι χρεώσεις αυτές δεν εξαρτώνται από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα αλλά από το πακέτο σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται
Το αρχείο "Όροι & προϋποθέσεις" και το αρχείο "Χώρες που διενεργούν εμβάσματα SEPA" ανοίγουν μέσα από την προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται στη κινητή σας συσκευή. Πιθανό η προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης να μην υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε κάποια άλλη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο και να τη ρυθμίσετε ως "προεπιλεγμένη".
Επίσης μπορείτε να δείτε αυτά τα αρχεία ακολουθώντας τους συνδέσμους πιο κάτω:

Χρειάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες

Στις συσκευές (Apple) δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Το αρχείο "Όροι & προϋποθέσεις" και το αρχείο "Χώρες που διενεργούν εμβάσματα SEPA" ανοίγουν μέσα από την προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται στην κινητή σας συσκευή. Πιθανό η προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης να μην υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε κάποια άλλη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (όπως Chrome, Firefox, Dolphin, Opera) και να τη ρυθμίσετε ως "προεπιλεγμένη".
Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση μίας νέας εφαρμογής περιήγησης και να την επιλέξετε ως προεπιλεγμένη εφαρμογή περιήγησης (default browser) ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία:
 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή "Play store"
 2. Αναζητείστε μία νέα εφαρμογή περιήγησης της προτίμησής σας. Μερικές εφαρμογές περιήγησης συμβατές με την εφαρμογή COOP Mobile είναι οι εξής: Chrome, Firefox, Dolphin και Opera
 3. Επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα των αποτελεσμάτων και στη νέα οθόνη πατήστε "Εγκατάσταση"
 4. Περιμένετε μέχρι να εγκατασταθεί η εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή.
Για να ρυθμίσετε ως "προεπιλεγμένη" μία εφαρμογή περιήγησης ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
 1. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"
 2. Επιλέξτε "προεπιλεγμένες εφαρμογές"
 3. Επιλέξτε "εφαρμογή περιήγησης"
 4. Τέλος επιλέξτε έναν άλλο περιηγητή ως ορισμό προεπιλογής.
Το μέγεθος της γραμματοσειράς που ενδείκνυται για βέλτιστη χρήση της εφαρμογής είναι από το μέγεθος "Πολύ μικρό" μέχρι το μέγεθος "Μεσαίο". Για αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς επισκεφθείτε τις "Ρυθμίσεις" της κινητής σας συσκευής.
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε. Για να επικοινωνήσετε με λειτουργό του κέντρου εξυπηρέτησης, καλέστε το 80002667.
Πίσω