Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Οδηγίες ασφαλείας για τα Ψηφιακά Κανάλια

Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Μπορείτε να συμβάλετε στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των δεδομένων σας ακολουθώντας κάποιες βασικές συμβουλές, όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Χρήση ισχυρών κωδικών ασφαλείας

Προστασία από κακόβουλα λογισμικά

Προσοχή σε τεχνικές κοινωνικής χειραγώγησης

Χρήση διαδικτύου

Προστασία ηλεκτρονικών συσκευών

Κοινόχρηστα ή άγνωστα δίκτυα

Αναφορά περιστατικού ασφάλειας

Αναφέρετε αμέσως οποιοδήποτε περιστατικό ή και υποψία περιστατικού αν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πίσω