GR | EN | RU
Πληροφορίες για το διορισμό διαμεσολαβητή στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
X
E-mail αποστολέα:
E-mail παραλήπτη:

1.    Ποιος μπορεί να αιτηθεί το διορισμό διαμεσολαβητή:

Μπορούν να προσφύγουν στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου («ο Επίτροπος»), και να αιτηθούν το διορισμό διαμεσολαβητή για την αναδιάρθρωση:

Φυσικά  ή  νομικά πρόσωπα (με κάποιες εξαιρέσεις στα νομικά πρόσωπα) που

α) έχουν λάβει δάνειο ή overdraft ή όριο πιστωτικής κάρτας μέχρι Ευρώ 350.000

και

β) των οποίων το δάνειο ή overdraft ή όριο πιστωτικής κάρτας εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη είτε με εκχώρηση αγοραπωλητηρίου σε σχέση με  ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη της.

Η διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή δεν εφαρμόζεται εκεί όπου:
 
•    έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο, ή
 
•    εκκρεμεί αγωγή ενώπιον δικαστηρίου, ή

•    εκκρεμεί διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό.


2.    Πότε μπορεί δανειολήπτης να προσφύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για το διορισμό διαμεσολαβητή:

Σε περίπτωση που δανειολήπτης πληροί τα ως άνω κριτήρια και επιθυμεί να προσφύγει στον Επίτροπο για σκοπούς διορισμού διαμεσολαβητή, θα μπορεί να το πράξει σε οποιοδήποτε από τα δύο πιο κάτω στάδια:

•    Εντός 14 ημερών από την υποβολή κατάστασης σχετικών οικονομικών στοιχείων προς το ΣΠΙ, ή

•    Εντός 14 ημερών από την υποβολή από το Πιστωτικό Ίδρυμα στον δανειολήπτη της πρότασης αναδιάρθρωσης.


3.    Κόστος διαδικασίας διαμεσολάβησης:

Το κόστος της διαμεσολάβησης, με βάση τον περί της Σύστασης και λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης επίλυσης Διαφορών χρηματοοικονομικής Φύσης (Τροπ.)  Νόμο του 2014  (Αρ 125(Ι) του 2014), βαρύνει το Πιστωτικό Ίδρυμα κατά 80% και τον δανειολήπτη κατά 20%. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να καταβληθεί για μια διαμεσολάβηση είναι το ποσό των Ευρώ 500. Σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Επιτρόπου, για υπό αναδιάρθρωση πιστωτικές διευκολύνσεις μέχρι το ποσό των Ευρώ 100.000 η αμοιβή του διαμεσολαβητή θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 400, ενώ για υπό αναδιάρθρωση πιστωτικές διευκολύνσεις που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 100.000 η χρέωση θα ανέρχεται σε Ευρώ 500.

Τα Μέρη (δηλαδή το Πιστωτικό Ίδρυμα και ο δανειολήπτης), οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί, πριν από την έναρξη της διαμεσολαβητικής διαδικασίας, κατευθείαν στον διαμεσολαβητή. Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν αρχίζει εάν δεν έχει καταβληθεί πλήρως το ποσό της αμοιβής του διαμεσολαβητή.


4.    Διαβήματα στα οποία πρέπει να προβεί ο δανειολήπτης για να διορισθεί διαμεσολαβητής:

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να προβεί σε αίτημα προς τον Επίτροπο χρησιμοποιώντας τον τύπο Αίτησης που διατίθεται στα γραφεία του Επιτρόπου καθώς και στην ιστοσελίδα του (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο κάτω). Η αίτηση περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να παρατεθούν από τον δανειολήπτη.  Ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει στο γραφείο του Επιτρόπου σχετική βεβαίωση από το Πιστωτικό Ίδρυμα ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία και ότι, είτε έχει συμπληρωθεί η παροχή των πληροφοριών οικονομικής κατάστασης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, είτε ότι έχει γίνει πρόταση αναδιάρθρωσης από το Πιστωτικό Ίδρυμα προς τον δανειολήπτη και δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που αναφέρονται κάτω από το σημείο 2 πιο πάνω. Το Πιστωτικό Ίδρυμα διαθέτει τύπο βεβαίωσης ο οποίος μπορεί να ζητηθεί από τον δανειολήπτη.

Σημειώνεται επίσης ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση του προς τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο αντίγραφα των συμβάσεων του.


5.    Διαδικασία μετά την κατάθεση αίτησης για διορισμό διαμεσολαβητή:

Μετά την ολοκλήρωση από τον Επίτροπο της εξέτασης της αίτησης και εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, ο Επίτροπος διορίζει διαμεσολαβητή εντός 3 εργάσιμων ημερών. Ο Επίτροπος ενημερώνει άμεσα τα εμπλεκόμενα Μέρη. Το Πιστωτικό Ίδρυμα, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την λήψη της ενημέρωσης διορισμού, μεριμνά για τη διευθέτηση της πρώτης συνάντησης. Οι συναντήσεις γίνονται σε ουδέτερο χώρο που ορίζει ο διαμεσολαβητής.

Τα Μέρη προσέρχονται στις διαμεσολαβήσεις καλή τη πίστη, όπου με τη συμβολή του διαμεσολαβητή προσπαθούν να καταλήξουν σε σύγκληση και εν τέλει σε συμφωνία.

Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν, ο διαμεσολαβητής κηρύττει τη διαδικασία άκαρπη.

Ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα ή, με την έγκριση του Επιτρόπου, τους δύο μήνες.


6.    Προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Ε.ΕΠΙ.ΔΙ):

Ο δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα όπως, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της πρότασης του Πιστωτικού Ιδρύματος -όπως αυτή προκύπτει μετά την αποπεράτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης- απευθυνθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Ε.ΕΠΙ.ΔΙ).


7.    Δικαίωμα τερματισμού:

Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για αναδιάρθρωση της πιστωτικής διευκόλυνσης μέσα από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ο λογαριασμός του δανειολήπτη μπορεί να τερματιστεί από το Πιστωτικό Ίδρυμα, αφού παρέλθουν οι 5 εργάσιμες μέρες για να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Ε.ΕΠΙ.ΔΙ) ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της Ε.ΕΠΙ.ΔΙ.


8.    Μη δυνατότητα εκ νέου αίτησης:

Σημειώνεται ότι ο δανειολήπτης δεν δύναται να αποταθεί εκ νέου στον Επίτροπο για το διορισμό διαμεσολαβητή.
Στοιχεία επικοινωνίας Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Λεωφόρος Βύρωνος 13, 1096 Λευκωσία
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   Τ.Θ. 25735, 1311 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 848900,
Φαξ: +357 22 660584, 22660118
Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.gov.cy

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (EMAIL ADDRESS) :
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: mediations@financialombudsman.gov.cy
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: enquiries@financialombudsman.gov.cy